Η αναγκαιότητα του coaching στις επιχειρήσεις

Στη σημερινή εποχή, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επιβιώσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σ' ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικά και κοινωνικά περιβάλλον, καλούνται να επενδύσουν στην ολιστική εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Η εκάστοτε επιχείρηση επιθυμεί να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στο λιγότερο δυνατό χρόνο με το χαμηλότερο κόστος. Πλέον για να επιτευχθεί αυτό, μία επιχείρηση καλείται να λάβει υπόψιν τόσο το πλαίσιο γύρω από το αντικείμενο της εκπαίδευσης όσο και το υπό εκπαίδευση στέλεχος. Γι’ αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια το coaching φαίνεται να επιλέγεται όλο και πιο συχνά ως η λύση για την ανάπτυξη του προσωπικού μιας εταιρείας.

Η coaching προσέγγιση ναι μεν έχει μια κοινή βάση, αλλά προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Η επιπρόσθετη αξία που προσδίδει το coaching είναι η προσέγγισή του να θέτει στο επίκεντρο της διαδικασίας την επιχείρηση και το εκπαιδευόμενο στέλεχος σε πραγματικό χρόνο. Πηγαίνει ένα βήμα εμπρός και ενσωματώνει εργαλεία και τεχνικές με βάση τις ανάγκες ενός στελέχους-coachee, γι’ αυτό και διαφέρει κατά περίπτωση από συνεργασία σε συνεργασία. Αυτό συμβαίνει λόγω της προσωποκεντρικής προσέγγισης πάνω στην οποία βασίζεται. Μέσα από την coaching διαδικασία το εκάστοτε στέλεχος δύναται να αυξήσει την αυτογνωσία του, να αναπτύξει ή/και να βελτιώσει δεξιότητες του, να γίνει πιο αποτελεσματικό και να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η διοίκηση των οργανισμών που συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήχθη ανέφεραν ότι το coaching τους επέστρεψε 6 φορές την αξία της επένδυσης σε χρόνο και σε χρήματα (Πετράς, 2018).

Φυσικά η τριμερής αυτή coaching συνεργασία (Επιχείρηση-Στέλεχος-Coach) έχει αυστηρό πλαίσιο, καθώς πρέπει σε κάθε περίπτωση να ευθυγραμμίζονται οι στόχοι με τις προσδοκίες της εταιρείας και του στελέχους-coachee. Επιπροσθέτως, είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα της coaching παρέμβασης στη λήξη της συνεργασίας. Τέλος, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την επιτυχή έκβαση της coaching συνεργασίας, όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να συνεργάζονται αρμονικά και συστηματικά, παραμένοντας εστιασμένοι στους κοινούς στόχους.

Βιβλιογραφία:
Πετράς, Χ. (2018). Η Τέχνη του Coaching. Εισαγωγή στη Θεωρία & Πρακτική της Coaching
Ψυχολογίας. 2 η  Επαυξημένη Έκδοση. Αθήνα: iWrite.

Image by Freepik

Γραφείo - Αδριανού 24 Κηφισιά

Newsletter

MBTI Certified logo English 1

 fb  insta  link
Copyright 2023© | MARINIKI| created by PA

Search