9+1 λόγοι γιατί Coaching

Είναι αρκετά εύλογο το ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος, αναφορικά με το γιατί να αναζητήσει υποστήριξη από την Coaching διαδικασία και ποια είναι η επιπρόσθετη αξία της. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γιατί να στραφεί κάποιος στο Coaching, εδώ παρατίθεται οι 10 πιο συνήθεις.

Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η Coaching συνεδρία βοηθά στην ανάπτυξη της ενδοσκόπησης, θεμελιώδες στοιχείο τόσο για την προσωπική όσο και την επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου.

Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Coaching συνεδρία είναι ένα ασφαλές περιβάλλον να μοιραστεί κάποιος όλες τις σκέψεις του, καθώς η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια μεταξύ Coach και Coachee είναι απαραίτητα συστατικά για να υπάρξει επιτυχής συνεργασία.

Ο τρίτος λόγος είναι γιατί μέσα από την Coaching συνεργασία δίνεται ο χρόνος, η ευκαιρία και τα ερεθίσματα στον Coachee να αναστοχαστεί και να δει τα πράγματα από μία διαφορετική οπτική γωνία.

Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί το Coaching δύναται να βοηθήσει έναν άνθρωπο να βελτιώσει την διαχείριση του stress που ενδεχομένως να βιώνει.

Ο πέμπτος λόγος είναι γιατί η Coaching συνεργασία διευκολύνει την αυτοέκφραση ενός ανθρώπου και τη διατύπωση των στόχων του.

Ο έκτος λόγος είναι γιατί η Coaching διαδικασία στοχεύει στο να είναι ο coachee κύριος και να έχει την ευθύνη του οράματός του, των ονείρων του, των στόχων του και των δράσεών του.

Ο έβδομος λόγος είναι γιατί η Coaching συνεργασία περιστρέφεται γύρω από το να προσφέρει βοήθεια στη δημιουργία της στοχοθεσίας του coachee ώστε να επιτύχει τους στόχους του.

Ο όγδοος λόγος είναι γιατί ένας άνθρωπος μπορεί μέσα από το Coaching να πάρει την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να διευρύνει την αντίληψή του προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης των πιστεύω του και αύξησης της αυτοπεποίθησής του.

Ο ένατος λόγος είναι γιατί μέσα από την Coaching συνεργασία ένας άνθρωπος δύναται να καλλιεργήσει νέες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να επιτύχει τους στόχους του.

Ο δέκατος λόγος είναι γιατί η Coaching συνεργασία βοηθά έναν άνθρωπο να αυξήσει την αυτοαποτελεσματικότητά του.

 

Image by Freepik

Γραφείo - Αδριανού 24 Κηφισιά

Newsletter

MBTI Certified logo English 1

 fb  insta  link
Copyright 2023© | MARINIKI| created by PA

Search