Επικοινωνία: το πρόβλημα και η λύση ταυτόχρονα

Επικοινωνία. Μία λέξη με τόσο πολυσύνθετη έννοια. Η επικοινωνία κατεξοχήν είναι η βάση των πάντων.

Από τα πρώτα χρόνια της γνωστής σε εμάς ιστορίας του ανθρώπινου είδους, οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να βρουν -και βρήκαν- κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Στη σημερινή εποχή, με τις αλματώδεις εξελίξεις σε καθημερινή βάση, δημιουργείται μία δυσκολία στην επικοινωνία. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση. Η επικοινωνία ουσιαστικά αποτελείται από τον ομιλητή, τους συνομιλητές, το μήνυμα προς τους συνομιλητές και την ανατροφοδότηση προς τον ομιλητή. Φαινομενικά ακούγεται απλό, στην πράξη όμως γίνεται πολύ πιο σύνθετο.

Ανάμεσα από τους προαναφερθέντες ανθρώπους υπάρχουν διάφορα εμπόδια στην επικοινωνία τους. Το πιο προφανές είναι η αντίληψη, δηλαδή ότι ο καθένας μας μέσα σε μία επικοινωνιακή σχέση φιλτράρει το ειπωθέν μήνυμα μέσα από τη δική του νοοτροπία και οπτική. Ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει είτε εμπόδιο είτε αρωγό της επικοινωνίας, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών. Επιπροσθέτως, τροχοπέδη μπορεί να αποτελέσει η ίδια η παρούσα στιγμή, η οποία μπορεί να απαρτίζεται τόσο από φυσικά εμπόδια όπως ο χώρος, ο χρόνος και οι φυσικές ανάγκες όσο και από συναισθηματικά εμπόδια, όπως τα προσωπικά συναισθήματα του κάθε εμπλεκομένου εκείνη τη στιγμή. Σε πιο ευρύ επίπεδο, οι πολιτισμικές διαφορές, η γλώσσα ή/και διάλεκτος, καθώς επίσης και το ίδιο το φύλο του κάθε ανθρώπου μπορούν να αναστείλουν την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.

Έστω ότι ο ομιλητής είναι ο coachee και ο συνομιλητής είναι ο coach. Ο coach, έχοντας αυτή τη γνώση, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός με το κομμάτι της επικοινωνίας, τόσο ως ομιλητής όσο και ως συνομιλητής εντός μίας coaching συνεδρίας. Από τη μη λεκτική επικοινωνία, λόγου χάριν τη γλώσσα του σώματός του, έως τη λεκτική επικοινωνία, τι θα πει, σε ποιο τόνο, πόσο αργά ή γρήγορα θα μιλήσει, κ.ο.κ. όλα δύνται να επηρεάσουν τη διάδρασή του με τον coachee. Αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, ο coach να εξασκεί την ικανότητα να ακούει ενεργά τον coachee με συναίσθηση και όχι να τον ακούει για να του λύσει το πρόβλημα. Να μπορεί να «διαβάσει» πίσω από τα λεγόμενα του coachee και να μπορεί να αντανακλά στον coachee το περιεχόμενο, την εμπειρία και τα συναισθήματα που ο coachee μοιράζεται. Να έχει τη διάκριση πότε ο coachee χρειάζεται να πάρει το χρόνο του. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μία ικανότητα που ένας άνθρωπος, και δη ένας coach, καλείται διαρκώς να εξελίσσει, γι’ αυτό και είναι τόσο περίτεχνα αντιφατικά το πρόβλημα και η λύση όλων.

Βιβλιογραφία:

1. Πίντερης Γ. PhD (2014), “Μήνυμα εστάλη. Όμως ελήφθη;”, Εκδ. Ψυχογιός

2. Stanton N. (2004), “Mastering Communication” 4th edition, Palgrave Macmillan

Image by Freepik

Γραφείo - Αδριανού 24 Κηφισιά

Newsletter

MBTI Certified logo English 1

 fb  insta  link
Copyright 2023© | MARINIKI| created by PA

Search